Zmiana lub resetowanie hasła systemu Windows (2023)

Jeśli nie pamiętasz hasła do systemu Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7 (albo zostało ono zagubione), można spróbować je zmienić lub zresetować. Aby rozpocząć, wybierz swoją wersję Windows z poniższych kart.

Windows11Windows 10Windows8.1Windows7

Jeśli znasz bieżące hasło i chcesz je zmienić

Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Konta > Opcje logowania . W obszarze Hasło wybierz pozycję Zmień i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Resetowanie hasła do konta lokalnego Windows 11

Jeśli nie pamiętasz lub utracisz hasła Windows 11 dla konta lokalnego i chcesz zalogować się ponownie na urządzeniu, poniższe opcje mogą ułatwić Ci uruchomienie. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont lokalnych standardowych i administracyjnych, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w Windows.

Windows11

Jeśli podczas konfigurowania konta lokalnego dla Windows 11 dodano pytania zabezpieczające, możesz odpowiedzieć na pytania zabezpieczające, aby zalogować się ponownie.

Po wprowadzeniu niepoprawnego hasła:

 1. Wybierz link Resetuj hasło na ekranie logowania. Jeśli zamiast tego używasz kodu PIN, zobacz Problemy z logowaniem przy użyciu numeru PIN. Jeśli korzystasz z urządzenia służbowego, które jest połączone z siecią, możesz nie widzieć opcji resetowania hasła lub numeru PIN. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.

  Uwaga:Jeśli po wybraniu linku Resetuj hasło nie widzisz pytań zabezpieczających, upewnij się, że nazwa urządzenia nie jest taka sama jak nazwa lokalnego konta użytkownika (nazwa wyświetlana po zalogowaniu się). Aby wyświetlić nazwę urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , wybierz pozycję System i przewiń do sekcji Specyfikacje urządzenia.Jeśli nazwa urządzenia jest taka sama jak nazwa Twojego konta, możesz utworzyć nowe konto administratora, zalogować się jako administrator, a następnie zmienić nazwę komputera (gdy wyświetlasz nazwę urządzenia, możesz również zmienić jego nazwę).

 2. Odpowiedz na pytania zabezpieczające.

 3. Wpisz nowe hasło.

 4. Zaloguj się w zwykły sposób przy użyciu nowego hasła.

Resetowanie hasła do konta Microsoft używanego w celu logowania do komputera

Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli jeszcze nie została wyświetlona. Jeśli na komputerze istnieje wiele kont, wybierz to, które trzeba zresetować. WybierzNie pamiętam hasłaponiżej pola tekstowego hasła.Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Resetowanie zapomnianego hasła do konta Microsoft.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem

Jeśli nadal występują problemy z logowaniem do swojego konta, zobacz więcej rozwiązań na stronie Rozwiązywanie problemów z logowaniem.

(Video) Windows 10: Resetowanie zapomnianego hasła do systemu.

Jeśli znasz bieżące hasło i chcesz je zmienić

Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Konta > Opcje logowania . W obszarze Hasło wybierz przycisk Zmień, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Resetowanie hasła do konta lokalnego w systemie Windows 10

Jeśli zapomnisz hasła do lokalnego konta w systemie Windows 10 lub zgubisz je, a musisz się zalogować na urządzeniu, poniższe opcje mogą ułatwić rozpoczęcie pracy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kont lokalnych standardowych i administracyjnych, zobacz temat Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego wsystemie Windows10.

Windows 10, wersja 1803 i nowsze

Jeśli podczas konfigurowania konta lokalnego systemu Windows 10 dodano pytania zabezpieczające, oznacza to, że masz co najmniej wersję 1803 i możesz odpowiedzieć na pytania zabezpieczające, aby ponownie się zalogować.

Po wprowadzeniu niepoprawnego hasła:

 1. Wybierz link Resetuj hasło na ekranie logowania. Jeśli zamiast tego używasz kodu PIN, zobacz Problemy z logowaniem przy użyciu numeru PIN. Jeśli korzystasz z urządzenia służbowego, które jest połączone z siecią, możesz nie widzieć opcji resetowania hasła lub numeru PIN. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.

  Uwaga:Jeśli po wybraniu linku Resetuj hasło nie widzisz pytań zabezpieczających, upewnij się, że nazwa urządzenia nie jest taka sama jak nazwa lokalnego konta użytkownika (nazwa wyświetlana po zalogowaniu się). Aby wyświetlić nazwę urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start na pasku zadań, wybierz pozycję System i przewiń do sekcji Specyfikacje urządzenia.Jeśli nazwa urządzenia jest taka sama jak nazwa Twojego konta, możesz utworzyć nowe konto administratora, zalogować się jako administrator, a następnie zmienić nazwę komputera (gdy wyświetlasz nazwę urządzenia, możesz również zmienić jego nazwę).

 2. Odpowiedz na pytania zabezpieczające.

 3. Wpisz nowe hasło.

 4. Zaloguj się w zwykły sposób przy użyciu nowego hasła.

Windows 10przed wersją 1803

W przypadku wersji systemu Windows 10 starszych niż 1803 nie można zresetować haseł do kont lokalnych, ponieważ nie ma żadnych pytań zabezpieczających. Możesz zresetować urządzenie, aby wybrać nowe hasło, ale ta opcja spowoduje trwałe usunięcie danych, programów i ustawień. Jeśli wykonano kopię zapasową plików, można przywrócić usunięte pliki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.
Aby zresetować urządzenie, co spowoduje usunięcie danych, programów i ustawień:

 1. Naciśnij klawisz Shift , wybierając przycisk Zasilanie , > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy > Resetuj ustawienia do stanu początkowego.

 3. Wybierz opcję Usuń wszystko.

Ostrzeżenie:Zresetowanie urządzenia spowoduje trwałe usunięcie danych, programów i ustawień.

Resetowanie hasła do konta Microsoft używanego w celu logowania do komputera

Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli jeszcze nie została wyświetlona. Jeśli na komputerze istnieje wiele kont, wybierz to, które trzeba zresetować. WybierzNie pamiętam hasłaponiżej pola tekstowego hasła.Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Resetowanie zapomnianego hasła do konta Microsoft.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem

Jeśli nadal występują problemy z logowaniem do swojego konta, zobacz więcej rozwiązań na stronie Rozwiązywanie problemów z logowaniem.

Resetowanie hasła

Uwaga:Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Windows 10, zobacz Resetowanie hasła do konta lokalnego w systemie Windows 10.

Jeśli nie pamiętasz hasła systemu Windows 8.1, jest kilka sposobów, aby je odzyskać lub zresetować:

 • Jeśli komputer należy do domeny, hasło musi zresetować administrator systemu.

 • Jeśli korzystasz z konta Microsoft, możesz zresetować swoje hasło w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak zresetować hasło do konta Microsoft.

 • Jeśli korzystasz z konta lokalnego, użyj wskazówki dotyczącej hasła, aby je sobie przypomnieć.

Jeślinadal nie możesz się zalogować, musisz ponownie zainstalować system Windows.W przypadkusystemuWindows RT 8.1 skontaktuj się z producentem komputera.

Dodatkowa pomoc dotycząca haseł w systemie Windows 8.1

Jeśli zapomnisz lub zgubisz hasło, zobacz sekcję Resetowanie hasła powyżej, aby je zresetować lub odzyskać.

Jeśli podejrzewasz, że hasło do Twojego konta Microsoft zostało złośliwie przejęte lub skradzione, możemy Ci pomóc. Więcej informacji, zobacz sekcję Kiedy nie możesz zalogować się na swoje konto Microsoft.

Jeśli logujesz się tylko na komputerze lokalnym, hasło nie jest konieczne. Zalecamy jednak użycie silnego hasła, aby zwiększyć bezpieczeństwo komputera. Jeśli używasz hasła, logować się mogą tylko osoby, które je znają. Jeśli chcesz zalogować się do systemu Windows za pomocą konta Microsoft, hasło jest wymagane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy mogę zalogować się do Windows bez hasła? Aby dowiedzieć się więcej o kontach Microsoft i kontach lokalnych, zobacz Tworzenie konta użytkownika.

Silne hasła zawierają różnorodne znaki, w tym małe i wielkie litery, liczby i symbole lub spacje. Silne hasło powinno być także trudne do odgadnięcia lub złamania dla obcej osoby. Nie powinno zawierać pełnego wyrazu ani informacji łatwych do odnalezienia, takich jak Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika czy data urodzenia.

Jeśli logujesz się na koncie Microsoft, hasło jest ograniczone do 16 znaków. Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft, zobacz Tworzenie konta użytkownika.

Aby hasło było bezpieczniejsze, możesz je regularnie aktualizować. Jeśli komputer nie należy do domeny, wykonaj następujące czynności:

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje logowania.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, administrator systemu może zarządzać tym, jak często należy zmieniać hasło. Aby to zrobić, wybierz jedną z następujących metod:

 • Jeśli korzystasz z klawiatury, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, naciśnij lub kliknij pozycję Zmień hasło, a następnie wykonaj instrukcje.

 • Jeśli korzystasz z tabletu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows, naciśnij przycisk zasilania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień hasło i wykonaj instrukcje.

(Video) Windows 10: Odblokowanie konta Administratora przy pomocy trybu awaryjnego i wiersza poleceń.

Zależy to od tego, czy korzystasz z adresu e-mail innej firmy. Jeśli Twój adres e-mail kończy się na outlook.com, hotmail.com, live.com lub na nazwę innej usługi Microsoft, zmiana hasła konta Microsoft powoduje również zmianę hasła usługi e-mail.

Na potrzeby konta Microsoft możesz używać dowolnego adresu e-mail, nawet adresu z usługi poczty internetowej innej firmy, takiej jak Google Mail lub Yahoo! Mail. Gdy wybierzesz hasło do konta Microsoft, nie zmieni to hasła, które może być wymagane do zalogowania się do poczty w sieci Web w witrynie innej firmy.

Utwórz hasło obrazkowe do logowania za pomocą gestów zamiast wpisywania znaków.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje logowania.

 3. W obszarze Hasło obrazkowe naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj, a następnie wykonaj instrukcje.

Gdy wybierasz hasło do konta użytkownika, ważne jest, aby było to coś, co możesz zapamiętać. Będziesz go później potrzebować ponownie!

Oczywiście zawsze możesz zanotować hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Przyklejanie hasła do spodu komputera przenośnego lub wkładanie go do szuflady biurka nie jest jednak dobrym pomysłem. Jeśli zanotujesz hasło, nie przechowuj go razem z komputerem.

Najbezpieczniej jest używać różnych haseł do różnych celów. Na przykład dobrze jest mieć zupełnie różne hasła do konta sieci społecznościowej i konta bankowego.

Jeśli zapomnisz lub zgubisz hasło, możesz wykonać kilka czynności, aby je zresetować lub odzyskać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Resetowanie hasła powyżej, aby je zresetować lub odzyskać.

(Video) Dostęp do konta użytkownika w systemie Windows 10 - Na którym zostało zapomniane hasło.
(Video) Zmiana/Odzyskanie hasła użytkownika w systemie Windows 10

Resetowanie hasła

Czynności resetowania hasła różnią się nieco w zależności od tego, czy komputer należy do domeny, czy w grupie roboczej. Jeśli Twój komputer należy do organizacji służbowej, istnieje duża szansa, że jest częścią domeny. Jeśli jest to komputer domowy, prawie na pewno należy do grupy roboczej.

Mój komputer należy do domeny

 1. Zaloguj się przy użyciu konta domeny z uprawnieniami administratora do tego urządzenia. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem IT twojej organizacji, aby uzyskać pomoc.

 2. Wybierz przycisk Start Zmiana lub resetowanie hasła systemu Windows (1), opcję Panel sterowania, Konta użytkowników, Konta użytkowników, a następnie pozycję Zarządzaj kontami użytkowników. Zmiana lub resetowanie hasła systemu Windows (2) Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Na karcie Użytkownicy, w obszarze Użytkownicy tego komputera wybierz nazwę konta użytkownika, a następnie opcję Resetuj hasło.

 4. Wpisz nowe hasło, potwierdź je, a następnie wybierz przycisk OK.

Uwaga:Jeśli zalogujesz się jako administrator, możesz tworzyć i zmieniać hasła wszystkich użytkowników na komputerze.

Ostrzeżenie:Jeśli zmienisz hasło do innego konta, korzystając z konta administratora, osoba, która wcześniej używała tamtego konta, straci dostęp do wszystkich zaszyfrowanych plików lub wiadomości e-mail na koncie.

Mój komputer należy do grupy roboczej

 1. Po wpisaniu nieprawidłowego hasła podczas próby zalogowania system Windows wyświetli komunikat, że hasło jest niepoprawne. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu.

 2. Wybierz opcję Resetuj hasło, a następnie włóż dysk resetowania hasła lub dysk flash USB.

 3. Wykonaj kolejne kroki w Kreatorze resetowania hasła, aby utworzyć nowe hasło.

 4. Zaloguj się przy użyciu nowego hasła. Jeśli ponownie zapomnisz hasła, możesz użyć tego samego dysku resetowania hasła. Nie musisz tworzyć nowego dysku.

Zmiana hasła

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij pozycję Zmień hasło.

 2. Podaj stare hasło, następnie wpisz nowe hasło we wskazanym polu, po czym wpisz je ponownie w celu potwierdzenia.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

  (Video) Pokażę ci jak zalogować się do komputera gdy zapomniałeś do niego hasła #shorts

Powiązane artykuły

Resetowanie zapomnianego hasła do konta Microsoft

Zmienianie hasła do konta Microsoft

Resetowanie hasła do konta lokalnego Windows

Videos

1. Odzyskanie hasla administratora lub użytkownika do Windows
(Rafał Jackiewicz)
2. Zmiana/Odzyskanie hasła użytkownika w systemie Windows 7, 8 oraz 8.1
(IT Pros)
3. jak zalogować się do komputera gdy zapomni się hasła #shorts
(wojtas)
4. Windows 10 przywracanie systemu do ustawień początkowych / reset przed sprzedażą komputera 🆕
(TechManiacHD)
5. Resetowanie hasła do konta Microsoft w systemie Windows 10
(HP Support)
6. Resetowanie zapomnianego hasła do systemu Windows 10 w wersji 1809.
(soisk)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 01/27/2023

Views: 6565

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.